Ideakymi-kilpailu ja

sen konseptointi

Ideajalostamoon

Projektin toteuttajat

Projektin toteuttavat Kymen Innovaatioyhdistys ja Keksintösäätiö yhdessä Kymenlaakson innovaatioverkoston kanssa.


Kymenlaakson innovaatioverkostoon kuuluvat: Kymen Innovaatioyhdistys ry, Keksintösäätiö, Cursor Oy, Kouvola
Innovation Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Kouvolan Ammattiopisto Oy (EduKo), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) sekä Kymen Yrittäjät ry, Kaakkois-Suomen Ely-keskus,
TE-toimisto, Kymenlaakson Liitto, Kymenlaakson Kauppakamari ja  LUT-Kouvolan yksikkö.


Verkoston kokoukset pidetään vuoronperään eri jäsenten luona, jolloin kaikkien toiminta tulee tutuksi.


Projektin ovat rahoittaneet Kymenlaakson liitto, Keksintösäätiö ja Kymenlaakson Osuuspankki.


Palkintojen rahoitus ei kuulu projektiin. Palkinnot ovat rahoittaneet Kymenlaakson innovaatioverkoston jäsenet, Yksinyrittäjäin säätiö, Kymenlaakson Ouuspankki ja Vaninvest Oy.

Ideakymi-kilpailut ja kilpailutoiminnan konseptointi Ideajalostamoon

Projektin tavoitteena on toteuttaa Ideakymi-kilpailu v. 2023 ja 2025 ja vakiinnuttaa ideakilpailutoiminta joka toinen vuosi tapahtuvaksi toiminnaksi. Toiminta on kohdistuu ideoiden esiin kaivamiseen ja kehittymisen tukemiseen niiden alkutaipaleella. Kun ideat on löydetty, ne kytketään syöttöjärjestelmään, jolloin potentiaalisimpiin kohdistetaan Innovaatioverkoston avulla kannustusta, sparrausta ja neuvontaa. Halutaan myös hyödyntää innovaatioverkoston eräiden jäsenten innovatiivisia ympäristöjä kuten yrityshautomot, tutkimusprojektit, workshopit jne. Kohderyhmänä ovat yksityiset innovaattorit ja pk-yritykset ja työsuhdekeksintötoiminnan osalta myös keskisuuret ja suuryritykset Kymenlaaksossa.


Lisäksi kilpailutoiminta konseptoidaan Keksintösäätiön Ideajalostamo-ohjelmaan yhteistyössä kahden hankkeen kanssa. Hankkeet ovat ”Ideajalostamo Kymenlaakso” ja ”Kasvualusta uusille urille ja innovaatioille” .


Ideajalostamo ohjelman tavoitteena on toteuttaa digitaalinen alusta menetelmiä ja parhaita käytäntöjä idean, henkilön, tiimin, markkinoiden jne. arviointiin ja kehittämiseen sekä tietosisältöjä, menetelmiä ja prosesseja kehittämistyön tueksi.

Keksintösäätiön ideajalostamo.

Projektin toteutusaika, toiminta-alue ja ohjausryhmä

Hankkeen toteutusaika on 01.05.2023-31.12.2025. Toiminta-alueena on Kymenlaakso. Ohjausryhmän jäsenet koostuvat Kymenlaakson innovaatioverkoston edustajista.


Lisätietoja:


Markku Merovuo, markku.merovuo@gmail.com

puh. 044-333 1891
Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja


Juhani Talvela, juhani.talvela@keksintosaatio.fi

puh. 050-624 71
Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja