Kymenlaakson Innovaatioverkoston yhteyshenkilöt

Xamk, Tomi Heimonen

Xamk, Petteri Ikonen

Xamk, Minna Pasila

Xamk, Ari Utriainen

EduKo, Tuija Arola

EduKo, Leena Kaivola

Kinno, Leena Gardemeister

Kinno, Jukka Antila

Cursor, Elina Reijasalo

Cursor, Marja Holopainen

Ely-keskus, Asko Jaakkola

TE-toimisto, Minna Ollikainen

Keksintösäätiö, Markku Merovuo

Kymen Innovaatioyhdistys, Markku Saari

EKAMI, Sari Häkkinen

EKAMI, Susanna Eerola

LUT Kouvolan yksikkö, Marko Torkkeli


Kymen Yrittäjät, Hannu Lehtinen,

Kymen Yrittäjät, Kari Jääskeläinen

Kymenlaakson Kauppakamari, Marika Kirjavainen

Kymenlaakson Liitto, Petri Tolmunen

tomi.heimonen@xamk.fi

petteri.ikonen@xamk.fi

minna.pasila@xamk.fi

ari.utriainen@xamk.fi

tuija.arola@eduko.fi

leena.kaivola@eduko.fi

leena.gardemeister@kinno.fi

jukka.antila@kinno.fi

elina.reijasalo@cursor.fi

marja.holopainen@cursor.fi

asko.jaakkola@ely-keskus.fi

minna.ollikainen@te-toimisto.fi

markku.merovuo@gmail.com

markku.saari@kymp.net

sari.hakkinen@ekami.fi

susanna.eerola@ekami.fi

marko.torkkeli@lut.fi


hannu.lehtinen@illuusio.fi

kari.jaaskelainen@yrittajat.fi

marika.kirjavainen@kauppakamari.fi

petri.tolmunen@kymenlaakso.fi