20. Sep, 2022

19. loka, 2021 MITEN SUOMESTA TEHDÄÄN KEKSINTÖJEN SUURVALTA

Tähän kysymykseen kuultiin merkittäviä linjanvetoja Keksintösäätiön 50-vuotis juhlaseminaarissa 01.10.2021.

Katso kaikki esitykset Linkki: 

Pohjaa loivat aluksi fil yo. Sakari Lintunen kertoessaan Säätiön kuluneesta 50 vuodesta ja futuristi Risto Linturi joka visio tulevia 50 seuraavaa vuotta.

Sakari Lintusen esityksestä oli havaittavissa keksintösäätiön historian käännekohdat: 1) Maili Aution rahoitus keksintötoimintaan – 2) Keksintötoimiston perustaminen – 3) Keksintö-säätiön perustaminen – 4) Keksintöasiamiehet – 5) Valtion budjettirahoitus – 6) Tuoteväyläpalvelu – 7) InnoSuomi-palkinto – 8) Valtioneuvoston päätös valtion budjettirahoituksen lopettamisesta Keksintösäätiölle.

Risto Linturi kuvasi millaista tuloksellisen keksintötoiminnan tulisi olla ja millaiset teknologian kehityssuunnat odottavat keksijöitään. Keksijöiden kannattaa useimmissa tapauksissa toteuttaa ensin virtuaalinen ratkaisu ja vasta sen jälkeen proto arkitodellisuuteen.

Teknologian kehityssuuntia ovat mm. seuraavat: 1) Lujat ja kevyet materiaalit (esim. läpinäkyvä alumiini) tulevat ja sen myötä kaikki valmistustekniikat ja sovellukset kannattaa keksiä uudelleen. 2) Uudet energiaratkaisut mahdollistavat kerrosviljelyn, sähköautot, sähköveneet dronit. Aurinkopaneelit tehostuvat ja muuttuvat ohutkalvoiksi, kevytakut tulevat. 3) Robotit tulevat maatalouteen helpottamaan marjan- ja hedelmien keruuta sekä istutuksia. Kitkentärobotit voivat poistaa jopa torjunta-aineiden tarpeen. 4) Digitaalisuuden ja virtuaalisuuden kehittyminen tuovat laajasti hyötykäyttöön mm. digitaaliset kaksoset ja AR-lasit. Mittalaitteisiin yhdistettynä AR-laseilla voidaan esim. nähdä seinien sisään. 5) Tekoäly tulee sähköautoihin ja lentokoneisiin ja mahdollistaa moduaaliset robotit. 3D-teknologia ja energian varastointi ovat myös keskeisiä.

Jotta Suomesta saadaan tehtyä keksintöjen suurvalta meidän tulee onnistua: 1) Eri tahojen yhteistyössä 2) Palvelualustan vahvistamisessa 3) Kehittämisen rahoituspohjan laajentamisessa 4) Keksintöprosessin vahvistamisessa 5) Mittareiden käyttöönotossa tutkimus ja toteutus) 6) Kehittäjäforumien toteutuksessa.

Tulevaisuuden innovaattorin toimintaympäristön muotoutumiseen vaikuttavat moninaiset tekijät. Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtajan Juhani Talvelan mielestä tärkeimmät osa-alueet ovat: 1) keksijä 2) Idea 3) Yritys 4) Markkinat 5) Teknologiat ja 6) Verkostot.

Kotka 17.10.2021

Markku Merovuo

puheenjohtaja Kymen Innovaatioyhdistys ry

kymeninno.fi